Foto Koledování v kostele sv. Cyrila a Metoděje, Židenice