Foto Svátek Křtu Páně - Doprovod ke mši sv. v Židenickém kostele a u Minoritů