Schola brněnské mládeže

Foto Modlitba se zpěvy z Taizé - kostel Křenová